Een taxi is een door een ervaren chauffeur bestuurd vervoermiddel. Een taxi kan op afroep een of meerdere passagiers vervoeren. U kunt daarbij zelf de tijd aangeven wanne